آبونمان

Farsça آبونمان nedir, Farsça - Farsça sözlük آبونمان ne demek?

(فرانسوی، اِ) نقدی که در ازاء
خریدن ماهیانه یا سالیانهٔ روزنامه و مانند
آن پردازند.

(بُ نِ) [ فر. ] ( اِ.)وجه اشتراک روزنامه ، مجله ، برق ، تلفن و غیره ، حق اشتراک
(فره ).


Farsça - Farsça sözlüğünde Farsça آبونمان kelimesinin Farsça manası nedir? Farsça dilindeki آبونمان kelimesinin Farsça dilindeki manasını yukarıda okuyabilirsiniz. آبونمان diğer dillerde anlamlarına aşağıdan ulaşabilirsiniz.

Was this article helpful?

93 out of 132 found this helpful