آب معدنی

Farsça آب معدنی nedir, Farsça - Farsça sözlük آب معدنی ne demek?

[ بِ مَ دَ ] (ترکیب وصفی، اِ
مرکب) چشمه ای که بطبع آمیخته به پاره ای
املاح است مانند گوگرد و زیبق و ید و آهن و
شبّ و زاج و در بعض بیماریها بدان استحمام
کنند و یا ...

(مَ دَ) (اِمر.) آبی که از زمین جوشد و دارای گوگرد و املاح دیگر است .


Farsça - Farsça sözlüğünde Farsça آب معدنی kelimesinin Farsça manası nedir? Farsça dilindeki آب معدنی kelimesinin Farsça dilindeki manasını yukarıda okuyabilirsiniz. آب معدنی diğer dillerde anlamlarına aşağıdan ulaşabilirsiniz.

Was this article helpful?

93 out of 132 found this helpful