آب‌فشان

Farsça آب‌فشان nedir, Farsça - Farsça sözlük آب‌فشان ne demek?

[ فَ / فِ ] (نف مرکب، اِ مرکب)
سوراخهایی که آب گرم از آنها بیرون رانده
می شود. (فرهنگستان زمین شناسی).


Farsça - Farsça sözlüğünde Farsça آب‌فشان kelimesinin Farsça manası nedir? Farsça dilindeki آب‌فشان kelimesinin Farsça dilindeki manasını yukarıda okuyabilirsiniz. آب‌فشان diğer dillerde anlamlarına aşağıdan ulaşabilirsiniz.

Was this article helpful?

93 out of 132 found this helpful