آبشار

Farsça آبشار nedir, Farsça - Farsça sözlük آبشار ne demek?

(اِ مرکب) (از: آب، ماء +شار، از
شاریدن به معنی فروریختن، سکب) آب
جوی و نهر بزرگ که از بلندی فروریزد.
مصب. شَلّاله. || سنگ مشبک که بر
دهانهٔ ناودانها نصب کنند.

( اِ.) 1 - رودی که در مسیر خود از بلندی به پایین فرو ریزد. 2 - سنگ مشبک که بر
دهانة ناودان ها نصب کنند. 3 - یکی از حرکات حمله ای در والیبال و پینگ پنگ و تنیس
، پرش و زدن توپ از بالای تور به زمین حریف با زاویه ای تند. (فره ).


Farsça - Farsça sözlüğünde Farsça آبشار kelimesinin Farsça manası nedir? Farsça dilindeki آبشار kelimesinin Farsça dilindeki manasını yukarıda okuyabilirsiniz. آبشار diğer dillerde anlamlarına aşağıdan ulaşabilirsiniz.

Was this article helpful?

93 out of 132 found this helpful