آبجی

Farsça آبجی nedir, Farsça - Farsça sözlük آبجی ne demek?

[ بَ ] (ص نسبی) ظاهراً منسوب به
آبج معرب آبه (آوه)، و محتمل است که آبج
محلی دیگر باشد.

(از ترکی، اِ مرکب) (از ترکیِ
آغاباجی، مرکب از: آغا، سید و سیده +
باجی، خواهر) در تداول خانگی، خواهر.

[ تر. ] ( اِ.)1 - خواهر. 2 - مخففِ آغاباجی .


Farsça - Farsça sözlüğünde Farsça آبجی kelimesinin Farsça manası nedir? Farsça dilindeki آبجی kelimesinin Farsça dilindeki manasını yukarıda okuyabilirsiniz. آبجی diğer dillerde anlamlarına aşağıdan ulaşabilirsiniz.

Was this article helpful?

93 out of 132 found this helpful