آب شدن

Farsça آب شدن nedir, Farsça - Farsça sözlük آب شدن ne demek?

(شُ دَ) (مص ل .) 1 - گداختن ، ذوب شدن . 2 - شرمنده شدن . 3 - ناپدید شدن . 4 -
لاغر و نحیف شدن .5 - خجالت کشیدن . ؛از خجالت ~الف - بسیار شرمگین شدن . ب - رفتن
آبرو.


Farsça - Farsça sözlüğünde Farsça آب شدن kelimesinin Farsça manası nedir? Farsça dilindeki آب شدن kelimesinin Farsça dilindeki manasını yukarıda okuyabilirsiniz. آب شدن diğer dillerde anlamlarına aşağıdan ulaşabilirsiniz.

Was this article helpful?

93 out of 132 found this helpful